Què és una escola de dansa autoritzada?

Les Escoles de Dansa Autoritzades som Centres Educatius de Règim Especial on impartim ensenyaments de dansa regulats pel Departament d’Educació segons el DECRET 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa.

Per què autoritzar-se?

Les escoles de dansa autoritzades són les úniques escoles que estan dins del sistema educatiu a Catalunya. Compleixen les normatives que exigeix el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en quant a les titulacions acadèmiques del professorat, condicions arquitectòniques, higièniques, acústiques i de seguretat previstes a la legislació vigent i supeditades a inspeccions anuals per part del Departament d’Educació.

La Llei orgànica 1/1990, de 2 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu situa els ensenyaments de dansa dins del sistema educatiu, com a ensenyaments de règim especial i defineix com a finalitat: “Proporcionar als alumnes una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professional de la dansa.”

Què fan les Escoles de Dansa autoritzades?

Les Escoles de Dansa Autoritzades som Centres Educatius de Règim Especial. Impartim ensenyaments regulats pel Departament d’Educació segons el Decret 179/1993 de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa, i on s’indica que la finalitat d’aquests és “proporcionar als alumnes una formació artística de qualitat i garantir la qualificació del futurs professionals de la música, la dansa, l’art dramàtic, les arts plàstiques i el disseny.”

Les escoles de dansa autoritzades som les encarregades de desenvolupar el Grau Elemental de dansa a Catalunya.

El nostre projecte educatiu és aprovat pel Departament d’Educació i els mestres que imparteixen les classes són titulats.

El Departament d’Educació preveu, en el seu article 39.5 l’existència d’escoles específiques que seran regulades reglamentàriament per les administracions educatives i en les quals als alumnes, sense limitació d’edat, podran cursar estudis de dansa no dirigits a l’obtenció de títols.

Les Escoles de Dansa Autoritzades de Catalunya tenim alumnes que s’acullen a la Simultaneïtat d’estudis d’ESO i/o Batxillerat amb estudis de dansa, on es reconeix algunes de les matèries optatives corresponents a aquests cursos.

Les escoles hem de fer un Pla de seguiment de l’evolució d’aquests alumnes.

Les Escoles de dansa Autoritzades generem formació, benestar i salut del nostre alumnat, amb classes dirigides per mestres titulats que cuiden de la formació artística i humana dels alumnes. És important per a ells aquest espai de llibertat artística i de creixement personal. Els ensenyem amb passió i rigor a estimar la nostra professió i el món de la dansa.

Les Escoles de Dansa Autoritzades de Catalunya fem una tasca imprescindible al sector, ja que preparem als alumnes que ho desitgin per a les proves d’accés als Centres Regulats de Grau professional i Grau Superior.

Les Escoles de Dansa Autoritzades preparem i acompanyem als alumnes per audicionar per escoles europees i internacionals o per l’entrada al món laboral a Joves Companyies de dansa.

També formem i acompanyem als futurs mestres i coreògrafs del nostre país. Molts dels nostres alumnes opten per formar-se com a mestres i els guiem en el seu pas als estudis de grau superior en pedagogia, coreografia, etc.

Vols autoritzar-te?

  Nom i Cognoms
  Escola
  Adreça
  Telèfon
  Correu electrònic

  * He llegit i accepto les Condicions d'Ús i Política de Privacitat

  Visita el web del Departament de la Generalitat